นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

1420653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
526
832
4195
1410099
23192
45748
1420653

Your IP: 192.168.2.69
2023-09-28 14:54

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

Post by Protection
on 19 มีนาคม 2564
ฮิต: 1429

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารของมาตรา 9

Post by Protection
on 09 มิถุนายน 2561
ฮิต: 2215

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)