นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

1886059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
1455
3097
1875851
25670
70573
1886059

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-19 04:39

พระราชบัญญัติ

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 31016

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับไทย-อังกฤษ)

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๖  

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

 

คำชี้แจง

    - คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566

    - คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

    - คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

    - คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

    - คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 --------------------------------------------------------------

 

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล

     - พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับไทย-อังกฤษ)

     - พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 --------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติ

    - แนวปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 139 (2)

    - แนวปฏิบัติตามมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541