นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

1886096
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
1455
3134
1875851
25707
70573
1886096

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-19 06:06

คำสั่ง

Post on 09 มิถุนายน 2561
by Protection
ฮิต: 8970

คำสั่งกระทรวงแรงงาน

- คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

                       

                                      *****************************************************

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- คำสั่งกรมฯ ที่ 294/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่่ยวกับการดำเนินคดี

- คำสั่งกรมฯ ที่ 295/2563 เรื่อง การมอบอำนาจในการเปรียบเทียบและแต่งตั้งบุคคลให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกคำสั่งในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน 

 

                                       ****************************************************