นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

1886088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
1455
3126
1875851
25699
70573
1886088

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-19 05:46

ประกาศ

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 10729

 

    - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการจ้าง แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และอบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

    - ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

    ประกาศกองคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  2563

    - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก และกองทัพอากาศ ประจำปี 2564

    - ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การรวมตัวและการเจรจาต่อรองในงานแรงงานทางทะเล  

    - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

    - ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

 

.........................................................................................................................................

    

       ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

        

      ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

 

      แนวทางการปฏิบัติตน (Dos & Don'ts) ของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน