นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

890596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
718
0
718
885044
20557
30474
890596

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-23 16:14

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM)

Post by Protection
on 27 กันยายน 2560
ฮิต: 17758

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

- การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post-Test) องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน กรณี "การหยุดกิจการชั่วคราว"  

                   

- องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน กรณี "การหยุดกิจการชั่วคราว" 

                         

 

- การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน กรณี "การหยุดกิจการชั่วคราว"  

 

.....................................................

 

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - สรุปผลคะแนนของหน่วยงาน การจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น "ค่าจ้าง"

- การจัดอันดับผลคะแนนหลังการเรียนรู้ (Post-Test) ของหน่วยงาน การจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น "ค่าจ้าง" 

- บุคลากรกรมที่ทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-Test) ได้คะแนนเต็ม (20 คะแนน) การจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น "ค่าจ้าง" 

 

การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post-Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น ค่าจ้าง "

     

- Infographic ขั้นตอนการรับคำร้อง

องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น “ค่าจ้าง”

     

การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "แนวทางการรับคำร้อง วินิจฉัยคำร้องในประเด็น ค่าจ้าง "

  

..................................................................................................................

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post-Test) ในการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน”  

- องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน” (เนื้อหา) 

องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน” ( Power Point ) 

การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน”  

  ..................................................................................................................

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   - ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   - การประเมินผลหลังการเรียนรู้ (Post - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  

   - องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ” (ปก-สารบัญ)  

   - องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ” (เนื้อหา) 

   - คลิป VDO บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  (คลิปที่ 1) 

   - คลิป VDO บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ”  (คลิปที่ 2) 

 ..............................................................................................................

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง