ลงนาม

กสร.ร่วมกับสสค.สระแก้ว จัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “บริหารจัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยมี นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐๐ คน พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว (สวท.สระแก้ว) fm103.25mh22  และมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา จังหวัดสระแก้ว ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร่วมให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ   ณ หอประชุมสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla