ลงนาม

กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล” ชูสตรีทำงานยุคใหม่ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

  

งานวันสตรีสากล มุ่งเชิดชูเกียรติสตรีทำงาน ให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานของตนเอง รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน ยังมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครอง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนสนับสนุนบทบาทของสตรีให้มีความทัดเทียม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ รองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งแรงงานสตรีหญิงต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีและเรียนรู้สิ่งใหม่ อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ในช่วงบ่ายกระทรวงแรงงานได้รับกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานโล่รางวัล สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 27 คน อาทิ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น น.ส.สุริวิภา กุลตังวัฒนา นักแสดง พิธีกร สาขาศิลปินสตรีดีเด่น ขณะที่ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ เรื่อง บทบาทของสตรียุคใหม่ กับไทยแลนด์ 4.0” นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น นิทรรศการหุ่นยนต์ไทยก้าวไกลสู่สากลการยกระดับรายได้สตรีสู่ไทยแลนด์ 4.0 E-Commerce สอนการขายสินค้าทางออนไลน์ และการตรวจสุขภาพสตรี เป็นต้น

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla