ลงนาม

กองคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้

วันที่ 10 มกราคม 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเมธ มโหสถ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจแรงงานในปี งบประมาณ 2560 เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความเข้าใจในนิยามของแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ สามารถแยกแยะลักษณะการทำงานที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ได้และให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานและการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้เป็นด้วยความรวดเร็วมีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมอบรมฯประกอบด้วยพนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 76 จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

{gallery}2560/01/259{/gallery}

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla