ลงนาม

กองคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษให้แก่พนักงานตรวจแรงงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องดินแดง โรงแรมปรินส์ตั้นพาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการฯ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 50 คน ให้มีทักษะในการสอบข้อเท็จจริง การออกคำสั่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla