ลงนาม

กองคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายปฐม เพชรมณี รองอธิบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานด้านคุ้มครองแรงงาน และเทคนิคการสอบข้อเท็จจริง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานตรวจแรงงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม ๕๐ คน ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรมเดอะบาซา โฮเทล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla