ลงนาม

ฑูตแรงงานเมียนมา และเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เข้าพบรองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ทูตแรงงานเมียนมา และเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เข้าพบรองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และสำนักคุ้มครองแรงงาน โดยนางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน นายสายชล แจ่มแจ้ง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายนพพร กรังพานิช ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เพื่อขอเยี่ยมคารวะและหารือพร้อมเสนอแนะการคุ้มครองแรงงานสัญชาติเมียนมาโดยฝากให้ช่วยดูแลให้แรงงานเมียนมาได้รับสิทธิตามกฏหมายที่รายงานเมียมาควรได้รับตามกฏหมาย

 

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2246 1622 โทรสาร 0 2245 0998
Joomla templates by a4joomla