032582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
248
368
29847
9319
13333
32582

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-19 06:56

ประชุมคณะทำงานวิชาการกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560

Post on 24 สิงหาคม 2560
by Super User
ฮิต: 219

กองคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานวิชาการกองคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 โดยผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นางนำทิพย์ อภิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง จัดทำกรอบหลักสูตรการอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น