054853
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
339
2752
49912
8855
9443
54853

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 11:44

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

Post on 25 ธันวาคม 2560
by Protection
ฮิต: 229

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ มีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 75 คน