นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

658648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
833
1213
6621
644257
26654
36802
658648

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-25 12:57

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

Post by Protection
on 19 มีนาคม 2564
ฮิต: 256

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารของมาตรา 9

Post by Protection
on 09 มิถุนายน 2561
ฮิต: 1070

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)