061655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
68
1427
57380
5040
10617
61655

Your IP: 192.168.2.69
2018-06-17 23:50

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM)

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 1986

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   - การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ " 

      หรือ สแกน QR Code   

                                                                     

   ขยายระยะเวลาการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) ดังกล่าว

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง