067002
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
134
570
65560
1850
2281
67002

Your IP: 192.168.2.69
2018-08-16 12:20

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 247

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายอนุชน  วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมแจ้งหลักเกณฑ์การขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ.2016 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขอถอดสินค้าเครื่องนุ่งห่มและการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าว