นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
      ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

380333
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
192
492
2156
374618
14724
14847
380333

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-29 06:36

หน้าหลัก

กสร.ประสานความร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนข้อมูล กรณีการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75

Post on 12 พฤศจิกายน 2562
by Protection
ฮิต: 1204

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนครินทร์ อมเรศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน อย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 10 กองคุ้มครองแรงงาน ประเด็นหารือเกี่ยวกับการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับ จำนวนสถานประกอบกิจการที่แจ้ง จำนวนลูกจ้าง โดยแยกเป็นรายจังหวัด ความถี่เป็นรายเดือน ย้อนหลัง 4 ปี ถึงเดือนล่าสุด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของสานักงานประกันสังคมและข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อดูแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้มาตรา 75 ตลอดจนเพื่อใช้ในการวางในอนาคตและทิศทางของตลาดแรงงานในประเทศไทย
นอกจากนี้ นายนครินทร์ อมเรศ ขอความร่วมมือและขอสนับสนุนข้อมูลมาตรา 75 รวมทั้งข้อมูลสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน (คร.11) มาตรา 115/1 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยินดีจะสนับสนุนข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนางานด้านแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีของธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยในการวางระบบการรายงานหรือรูปแบบรายงานมาตรา 75 ต่อไป