169105
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
293
292
805
166043
4992
10271
169105

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 23:44

การประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)

Post on 19 มกราคม 2561
by Protection
ฮิต: 582

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน สสค. ๒๒ จังหวัดชายทะเล ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน สาระสำคัญ ๑. แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  การรายงานผลการทำสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบใหม่  การติดตั้งตู้ ATM บริเวณศูนย์ PIPO แพปลา การเปิดบัญชีธนาคารซึ่งยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องเรียน การตรวจโดยให้แรงงานเป็นศูนย์กลาง มาตรฐานการตรวจในศูนย์ PIPO และสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ และ ๒. ข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เร่งรัดการจัดจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า ออก (PIPO) ให้ครบโดยเร็ว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน