190073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
316
414
187011
5866
10338
190073

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-16 09:05

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 580

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม (นายวชิระ ศรีบัวชุม) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวกาญจน พูลแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทราบหลักเกณฑ์การขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ. 2016 และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้ง ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินการขอถอดสินค้าอ้อย แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ และการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น