190086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
316
427
187011
5879
10338
190086

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-16 09:10

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560

Post on 27 กันยายน 2560
by Protection
ฮิต: 560

กองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายอนุชน  วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมแจ้งหลักเกณฑ์การขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ.2016 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขอถอดสินค้าเครื่องนุ่งห่มและการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าว