นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

890454
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
576
0
576
885044
20415
30474
890454

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-23 14:44

เอกสาร

Post by Protection
on 27 มกราคม 2565
ฮิต: 114
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (-1..pdf)-1..pdf 78 kB
Download this file (-10..pdf)-10..pdf 56 kB
Download this file (-11..pdf)-11..pdf 56 kB
Download this file (-12..pdf)-12..pdf 62 kB
Download this file (-13..pdf)-13..pdf 60 kB
Download this file (-14..pdf)-14..pdf 41 kB
Download this file (-15..pdf)-15..pdf 56 kB
Download this file (-15.1.pdf)-15.1.pdf 70 kB
Download this file (-16..pdf)-16..pdf 61 kB
Download this file (-17..pdf)-17..pdf 85 kB
Download this file (-18..pdf)-18..pdf 102 kB
Download this file (-19..pdf)-19..pdf 94 kB
Download this file (-2..pdf)-2..pdf 91 kB
Download this file (-20..pdf)-20..pdf 55 kB
Download this file (-21..pdf)-21..pdf 63 kB
Download this file (-22..pdf)-22..pdf 64 kB
Download this file (-23..pdf)-23..pdf 152 kB
Download this file (-24..pdf)-24..pdf 53 kB
Download this file (-25..pdf)-25..pdf 111 kB
Download this file (-26..pdf)-26..pdf 98 kB
Download this file (-3..pdf)-3..pdf 78 kB
Download this file (-4..pdf)-4..pdf 59 kB
Download this file (-5..pdf)-5..pdf 53 kB
Download this file (-6..pdf)-6..pdf 100 kB
Download this file (-7..pdf)-7..pdf 70 kB
Download this file (-8..pdf)-8..pdf 92 kB
Download this file (-9..pdf)-9..pdf 61 kB

บทความ

Post by Super User
on 19 มิถุนายน 2563
ฮิต: 972
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file ((11)20201113153243409.pdf)(11)20201113153243409.pdf 1885 kB
Download this file ((ทะเล) การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนประจำเรือ.png)(ทะเล) การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนประจำเรือ.png 543 kB
Download this file ((ทะเล) การแยกประเภทเรือ 64.pdf)(ทะเล) การแยกประเภทเรือ 64.pdf 234 kB
Download this file ((ทะเล) การให้ความช่วยเหลือคนประจำเรือ.png)(ทะเล) การให้ความช่วยเหลือคนประจำเรือ.png 1036 kB
Download this file ((ทะเล) ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล (1).png)(ทะเล) ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล (1).png 1100 kB
Download this file ((ทะเล) ตำแหน่งคนบนเรือ.png)(ทะเล) ตำแหน่งคนบนเรือ.png 600 kB
Download this file ((ทะเล) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการ ต่อ.png)(ทะเล) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการ ต่อ.png 991 kB
Download this file ((ทะเล) เบอร์ประสานหน่วยงาน.png)(ทะเล) เบอร์ประสานหน่วยงาน.png 754 kB
Download this file ((ทะเล) แรงงาทางทะเล พรบ .อนุสัญ คำร้อง ประเภทเรือ.pdf)(ทะเล) แรงงาทางทะเล พรบ .อนุสัญ คำร้อง ประเภทเรือ.pdf 207 kB
Download this file (--02.2.pdf)--02.2.pdf 175 kB
Download this file (--02.3.pdf)--02.3.pdf 133 kB
Download this file (-1..pdf)-1..pdf 78 kB
Download this file (-11.pdf)-11.pdf 633 kB
Download this file (-12.pdf)-12.pdf 102 kB
Download this file (-2..pdf)-2..pdf 91 kB
Download this file (002protect2541_2562.pdf)002protect2541_2562.pdf 78946 kB
Download this file (01-2563.pdf)01-2563.pdf 38633 kB
Download this file (03032564.pdf)03032564.pdf 886 kB
Download this file (03052564.pdf)03052564.pdf 577 kB
Download this file (070263.pdf)070263.pdf 36 kB
Download this file (091163-01.pdf)091163-01.pdf 97 kB
Download this file (091163-02.pdf)091163-02.pdf 1495 kB
Download this file (1-0703.pdf)1-0703.pdf 633 kB
Download this file (1-2564.pdf)1-2564.pdf 174 kB
Download this file (1.Point (KM).pdf)1.Point (KM).pdf 123 kB
Download this file (11-240165.pdf)11-240165.pdf 200 kB
Download this file (151064-01.PDF)151064-01.PDF 110 kB
Download this file (151064-02.PDF)151064-02.PDF 83 kB
Download this file (161264-2560.pdf)161264-2560.pdf 6348 kB
Download this file (161264-covid19-2564.pdf)161264-covid19-2564.pdf 4546 kB
Download this file (170264.pdf)ประกาศกรมฯ 1258 kB
Download this file (19032564-01.pdf)19032564-01.pdf 816 kB
Download this file (191064.pdf)191064.pdf 3935 kB
Download this file (1_2_3_merged.pdf)1_2_3_merged.pdf 62679 kB
Download this file (2-2564.pdf)2-2564.pdf 453 kB
Download this file (2.Ranking (Post - Test).pdf)2.Ranking (Post - Test).pdf 81 kB
Download this file (2019.pdf)2019.pdf 1243 kB
Download this file (20200709092044565.pdf)20200709092044565.pdf 2690 kB
Download this file (20200818094722362-2542.pdf)20200818094722362-2542.pdf 1074 kB
Download this file (20200818094751519-2546.pdf)20200818094751519-2546.pdf 358 kB
Download this file (20200924162426597.pdf)20200924162426597.pdf 1772 kB
Download this file (20201103140559710-031163.pdf)20201103140559710-031163.pdf 207 kB
Download this file (20201202150734748-01.pdf)20201202150734748-01.pdf 1037 kB
Download this file (20201202150900898-02.pdf)20201202150900898-02.pdf 1421 kB
Download this file (221264-1.PDF)กฎกระทรวง 110 kB
Download this file (221264-2.pdf)คำชี้แจง 217 kB
Download this file (221264-3.png)ขั้นตอน 1089 kB
Download this file (2541_TH-ENG.pdf)2541_TH-ENG.pdf 51738 kB
Download this file (294-2563.pdf)294-2563.pdf 316 kB
Download this file (295-2563.pdf)295-2563.pdf 573 kB
Download this file (3-2564.pdf)3-2564.pdf 192 kB
Download this file (3. Personnel KM.pdf)3. Personnel KM.pdf 59 kB
Download this file (4-2564.pdf)4-2564.pdf 97 kB
Download this file (641006_11.pdf)641006_11.pdf 472 kB
Download this file (7-181064.pdf)7-181064.pdf 2889 kB
Download this file (A-1.pdf)A-1.pdf 58 kB
Download this file (A-2.pdf)A-2.pdf 68 kB
Download this file (A-3.pdf)A-3.pdf 1219 kB
Download this file (A4.pdf)A4.pdf 2386 kB
Download this file (ACT translation FINAL.pdf)ACT translation FINAL.pdf 189 kB
Download this file (Child-2562.pdf)Child-2562.pdf 4146 kB
Download this file (CV-19.pdf)CV-19.pdf 111 kB
Download this file (EWF-Form 1.pdf)EWF-Form 1.pdf 725 kB
Download this file (F.01.pdf)F.01.pdf 103 kB
Download this file (F.02.1.pdf)F.02.1.pdf 93 kB
Download this file (F.02.2 N.pdf)F.02.2 N.pdf 176 kB
Download this file (F.02.2.pdf)F.02.2.pdf 169 kB
Download this file (F.03.pdf)F.03.pdf 76 kB
Download this file (F.05.pdf)F.05.pdf 69 kB
Download this file (F.07.pdf)F.07.pdf 63 kB
Download this file (F.08.pdf)F.08.pdf 51 kB
Download this file (F.09.pdf)F.09.pdf 74 kB
Download this file (F.10.pdf)F.10.pdf 130 kB
Download this file (F.KT.02.2.pdf)F.KT.02.2.pdf 176 kB
Download this file (KT-171164.PDF)KT-171164.PDF 87 kB
Download this file (KT.04.pdf)KT.04.pdf 133 kB
Download this file (LABOUR-PROTECTION-110164.pdf)LABOUR-PROTECTION-110164.pdf 6208 kB
Download this file (manual.pdf)manual.pdf 15393 kB
Download this file (marine-2558_Tha-Eng.pdf)marine-2558_Tha-Eng.pdf 38385 kB
Download this file (Protection-030564.pdf)Protection-030564.pdf 3897 kB
Download this file (Protection-090964.pdf)Protection-090964.pdf 1932 kB
Download this file (PROTECTION-2563.pdf)PROTECTION-2563.pdf 8192 kB
Download this file (Skill Standards.pdf)Skill Standards.pdf 4016 kB
Download this file (work manual Protection.pdf)work manual Protection.pdf 8045 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพ.pdf)annoucement_ Reserve personnel 173 kB

ข้อมูลติดต่อกองคุ้มครองแรงงาน และแผนที่

Post by Protection
on 19 สิงหาคม 2561
ฮิต: 13471

 

     

      

 

       กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 และ 11

       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ถ. มิตรไมตรี  ดินแดง  กรุงเทพฯ  10400

            โทรศัพท์  0 2660 2047          

            โทรสาร    0 2660 2046

            e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            website  http://protection.labour.go.th

 

      - กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน                    โทรศัพท์   0 2660 2071 , 0 2660 2199       โทรสาร  0 2660 2072

      - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน                                      โทรศัพท์/โทรสาร  0 2660 2057 

      - กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน       โทรศัพท์/โทรสาร  0 2660 2051 ,  0 2660 2052

      - กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล                                                 โทรศัพท์  0 2660 2074                               โทรสาร  0 2660 2073  

      - กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง                                                  โทรศัพท์/โทรสาร  0 2660 2062 

      - งานบริหารทั่วไป                                                                             โทรศัพท์  0 2660 2044                               โทรสาร  0 2660 2045  

 

ITA

Post by Protection
on 06 มิถุนายน 2562
ฮิต: 1819

การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

Post by Protection
on 21 มิถุนายน 2561
ฮิต: 4473

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 (ภาษาไทย)

- National Policy and Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour For fiscal year 2015 - 2020 

- ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)

 - ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565)

 

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563