นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
      ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

500593
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
467
2130
494260
8211
23136
500593

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-15 09:17

การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2564

Post on 09 มีนาคม 2564
by Protection
ฮิต: 52

                           

                    กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิดชู 32 ผู้หญิงแกร่งทำงานฝ่าฟันวิกฤตในยุค Covid-19 พร้อมมอบโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หวังให้สตรีทำงานใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน  นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2564 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา จำนวน 261 คน และได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 32 คน จาก 8 ประเภทรางวัล อาทิ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัฌนา พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น นางพูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ประเภทสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเสวนาโดยวิทยากรที่เป็นสตรีผู้ที่เคยได้รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นปีที่ผ่านมา ได้แก่ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการการนิคมอุตสากรรมสมุทรสาคร และนางสาวสตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บ.เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมถึงการแสดงนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น และการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น อีกด้วย