นายพงศ์เทพ เพชรโสม

     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

 

890601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
723
0
723
885044
20562
30474
890601

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-23 16:16

ประชาสัมพันธ์งานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Post on 23 ธันวาคม 2563
by Protection
ฮิต: 2112

เอกสารประกอบการเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงานว่า แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดกิจกรรมหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสตรีทำงาน คือ การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงาน  

         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดประเภทสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ประเภท 32 รางวัล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อ พร้อมคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.labour.go.th คลิกที่ “ข่าวสาร” ไปที่ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เรื่อง “การรับสมัครสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โทร 0 2246 8024 หรือ E - mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.