นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
      ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

380315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
492
2138
374618
14706
14847
380315

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-29 06:19

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 4/2563

Post on 25 สิงหาคม 2563
by Protection
ฮิต: 56

 

     วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายธานี ศิริล้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน (แทน) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้พิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย

     โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย ลูกจ้างจำนวน 23 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 470,744.98 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)