นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

 

592281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
617
722
4732
577961
33858
26297
592281

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-29 09:51

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 4/2563

Post on 25 สิงหาคม 2563
by Protection
ฮิต: 155

 

     วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายธานี ศิริล้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน (แทน) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้พิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย

     โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จำหน่ายหนี้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย ลูกจ้างจำนวน 23 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 470,744.98 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)